Milieu beleid

Omdat de kansen om op een andere planeet te leven klein zijn.

Onze planeet is ons thuis en de enige plek in het universum waar aan de voorwaarden voor ons bestaan wordt voldaan. We zijn daarom verplicht om de aarde zo goed mogelijk te beheren voor toekomstige generaties.

Maxxis zet zich in voor het behoud van het milieu. Dankzij nieuwe technologieën hebben we de “Maxxis Green”-banden ontwikkeld. Deze nieuwe bandentechnologieën, ontwikkeld in de R&D-centra van ons bedrijf, hebben betrekking op zowel het loopvlakontwerp als de gebruikte materialen. Het resultaat is een reeks milieuvriendelijkere Maxxis-banden die het brandstofverbruik verbeteren en langer meegaan, waardoor er minder banden hoeven te worden vervangen. Verbeteringen die aanzienlijke milieuvoordelen opleveren zonder afbreuk te doen aan de uitstekende prestaties die u van een Maxxis-band mag verwachten.

Naast het produceren van “groenere” banden, is Maxxis ook betrokken bij programma’s die het milieubewustzijn bevorderen, zoals het “Cheer for the Earth”-initiatief, dat zich richt op brandstofefficiëntie.

Voormalig NBA-basketbalspeler Yao Ming, die de langste speler in de competitie was toen hij met pensioen ging, sloot zich in 2011 aan bij Maxxis-functionarissen om het Cheer for the Earth-initiatief van Maxxis te starten. Omdat een juiste bandenspanning cruciaal is voor het brandstofverbruik, heeft Maxxis op meer dan 1000 locaties gratis bandenspanningscontroles uitgevoerd. Meer dan 150.000 klanten maakten gebruik van deze actie, wat naar schatting 61.965 ton CO2 bespaarde.

Ook Maxxis zet zich in voor verantwoord ondernemen. Het minimaliseren van de impact op het milieu is daarbij een belangrijk aspect. De meeste Maxxis-fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd; de banden worden dan ook op een schone en milieuvriendelijke manier geproduceerd.

Feiten:
Elk jaar worden er in de Verenigde Staten ongeveer 242 miljoen banden weggegooid. Minder dan 7 procent wordt gerecycled, 11 procent wordt verbrand als brandstof en 5 procent wordt geëxporteerd. De overige 78 procent wordt gestort, opgeslagen of illegaal gestort. (Bron: The Biocycle Guide to Maximum Recycling)

Als alle banden in de Verenigde Staten en Europa een binnenlaag zouden hebben met een 1,5% hogere IPR (Inflation Pressure Retention), zou dat gelijk staan aan het van de weg halen van 3,2 miljoen lichte voertuigen. (Bron: ExxonMobil Chemical Data)

Berekeningen geven aan dat als het verbruik van fossiele brandstoffen wereldwijd blijft toenemen, tegen het einde van de 21e eeuw de concentraties van broeikasgassen zullen blijven stijgen en de temperatuur met 2 tot 6°C zal stijgen. Een deel van deze opwarming zal zelfs plaatsvinden als de toekomstige uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt, omdat de aarde en de atmosfeer de milieueffecten die we veroorzaken nog niet volledig hebben geabsorbeerd. (Bron: NASA – Earth Observatory)